FLYINGE Hippologi från medeltid till nutid
 

Här är BOKEN!

FLYINGE - Hippologi från medeltid

till nutid är ett praktverk på över 600 sidor med unikt material från 1100-talet, fram till den dag då författaren lngvar Fredricson lämnade över till nästa Flyingechef

  1. -och vidare i historien genom efterföljande chefer.


       Ett fåtal ex finns kvar hos författaren,

       ring 070-744 10 06 eller maila till

       bok@hippologi.se